You are currently viewing Zalety i wady spółek

Zalety i wady spółek

Zakładając firmę musimy zdecydować się na formę prawną biznesu. Najbardziej popularną i najczęściej wybieraną jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Jest tania, prosta i nie ma określonego progu kapitałowego. Ma też swoje wady, jak choćby odpowiedzialność, która spoczywa wyłącznie na jednej osobie. Alternatywą do jednoosobowej działalności gospodarczej są spółki. Tych w Polsce jest kilka, a każda ma swoje zalety i wady.

Rodzaje i podział spółek

W pierwszej kolejności spółki należy podzielić na cywilne i handlowe. Ta pierwsza nie jest przedsiębiorstwem. Ten status przysługuje tylko jej wspólnikom i to wyłącznie w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Spółka cywilna nie posiada również osobowości prawnej, ale mimo to posiada numer NIP oraz REGON.

Spółki handlowe dzieli się na osobowe oraz kapitałowe. Te zaś dzielą się ponownie. Wyróżniamy:

Spółki osobowe:

 • jawne,
 • partnerskie,
 • komandytowe,
 • komandytowo- akcyjne

Spółki kapitałowe:

 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • kapitałowe

Zalety i wady spółek

Zanim wybierzemy odpowiednią dla nas formę działalności gospodarczej musimy poznać, a następnie przeanalizować cechy każdej z nich. Każda ze spółek jest inna, a charakterystyka oraz poznanie zalet i wad ułatwi nam wybranie spółki pasującej do naszego biznesu.

Spółka cywilnaumowa między przedsiębiorcami chcącymi zrealizować wspólny cel gospodarczy. Odpowiednia dla ludzi darzących się zaufaniem. Nie wymaga kapitału minimalnego.

Zalety:

 • tania, łatwa i szybka rejestracja,
 • możliwość wyboru wszystkich form opodatkowania,
 • zwiększony kapitał dzięki sumie wkładów wspólników,
 • każdy ze wspólników ma prawo do reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw

Wady:

 • nie można sprzedać swojego udziału w spółce cywilnej,
 • podobnie jak w jednoosobowej działalności gospodarczej każdy ze wspólników odpowiada całym majątkiem za zobowiązania wynikające z prowadzenia firmy

Spółka jawna– spółka handlowa, osobowa. Prowadzenie działalności należy zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym przypadku spółka posiada swój odrębny majątek, z którego, w przypadku długów, najpierw zabierane będą pieniądze.

Zalety:

 • każdy ze wspólników ma prawo do reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw,
 • brak minimalnego kapitału na start,
 • możliwość korzystania ze zryczałtowanych form opodatkowania

Wady:

 • wyższy koszt rejestracji,
 • obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego,
 • odpowiedzialność wspólników za zobowiązania,

Spółka partnerska– działa podobnie jak spółka jawna, tyle że partner nie ponosi odpowiedzialności za działania innych partnerów. Jest to forma działalności gospodarczej zarezerwowana dla przedstawicieli wolnych zawodów, np. adwokatów, księgowych, lekarzy.

Zalety:

 • brak wymagań kapitałowych,
 • możliwość powołania zarządu prowadzącego sprawy spółki,
 • ograniczenie odpowiedzialności,
 • brak wymagań kapitałowych

Wady:

 • spółka jedynie dla osób wykonywujący tzw. wolny zawód,
 • nie może być prowadzona jednoosobowo

Spółka komandytowa- pozwala na wnoszenie kapitału przez wspólników. Może nabywać prawa oraz i zaciągać zobowiązania. Wspólnikami są komplementariusze- prowadzący sprawy spółki i ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania oraz komandytariusze, którzy nie mają prawa do reprezentowania spółki i ponoszą odpowiedzialność do wysokości sumy pieniężnej określonej w umowie ( suma komandytowa).

Zalety: 

 • możliwość ograniczenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki,
 • nie ma wymagań co do wysokości sumy komandytowej

Wady:

 • umowa spółki musi być sporządzona w formie aktu notarialnego,
 • nieograniczona odpowiedzialność komplementariuszy

Spółka komandytowo- akcyjna– podobna do spółki komandytowej, jednak zamiast komplementariuszy występują akcjonariusze. Minimalny kapitał wynosi 50 tysięcy złotych.

Zalety:

 • możliwość pozyskania kapitału na rozwój spółki poprzez emisję akcji,
 • brak odpowiedzialności akcjonariusza

Wady:

 • wysoki minimalny kapitał,
 • sporządzenie statutu w formie aktu notarialnego
 • prowadzenie pełnej księgowości

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością– jedna z najczęściej wybieranych form. Opiera się na kapitale, który dzielony jest na udziały. 

Zalety:

 • możliwość pozyskania kapitału poprzez pozyskanie nowego wspólnika lub sprzedaż udziałów,

Wady:

 • kosztowna rejestracja,
 • prowadzenie pełnej księgowości,
 • podwójne opodatkowanie,

Spółka akcyjna– przeznaczona do prowadzenia działalności na dużą skalę.

Zalety:

 • brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania,
 • możliwość pozyskania kapitału przez sprzedaż akcji, 
 • większa wiarygodność,

Wady:

 • wysoki minimalny kapitał zakładowy (100 tysięcy złotych),
 • kosztowna rejestracja,
 • pełna księgowość,
 • podwójne opodatkowanie
Udostępnij na Facebook'u i podziel się z innymi!